Eusair Logo

Dobrodošli na Fiumanku

Idi na Barcolanu-Go To Barcolana

GoToBarcolana-Rijeka-1.jpg

3. listopada do 10. listopada, Idi na Barcolanu - Go To Barcolana. Nova inicijativa, stvorena da prati brodove, iz svih luka u Sloveniji i Hrvatskoj, koji dolaze u Trst na Barcolanu podižući vrijednost veze između nautičara na Jadranu.